ตะกร้อเมืองกรุงคว้าตัวแทนภาค 1 ได้ไปลุยสงขลาเกมส์

ทีมตะกร้อ "เมืองกรุง" กทม. คว้าโควตาได้เป็นตัวแทนภาค 1 เข้าไปลุยกีฬาแห่งชาติ ในประเภททีมชุดชาย และ ลอดห่วงสากลหญิง

พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14:27 น.
demo
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 1 เมื่อวันที่ 4-13 ก.พ.ที่ผ่านมา ในชื่อว่า “สระแก้วเกมส์” ซึ่งจัดการชิงชัยในชนิดกีฬาเซปักตะกร้อกันที่สนาม ภายในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ก็ได้รูดม่านปิดฉากไปแล้วนะขอรับ

ในฐานะที่คอมลัมน์ “เลาะคอร์ตตะกร้อ” พื้นที่เราตรงนี้เป็นสื่อกลางในการตีแผ่เรื่องราวข่าวสารใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา วันนี้เราจึงนำรายละเอียดจากงานสนามดังกล่าว มาโชว์ตัวนักกีฬาคนเก่งกันหน่อย พร้อมแล้วลองติดตามกันดูครับ

ประเภททีมชุดชาย ชนะเลิศ ได้แก่ กทม. ประกอบด้วย นายกฤษณะ ธนะกรณ์ นายเกรียงไกร แก้วเมียน นายปรีชา คฤหัสถ์ นายภูริชญ์ แผ่นศิลา นายรักษิต แผ่นศิลา นายวรพจน์ ทองใส นายวุฒิชัย ดาวเรืองน้อย นายสกล ศิริรวง นายสมทบ บรรจบราช นายองครักษ์ สารีบุตร นายอุบล ภูตะเวช ผู้จัดการทีม นายวรากร จุ้ยอ่วม ผู้ฝึกสอน นายกิติชัย ยมดี นายพงษ์ศักดิ์ ฉิมช้าง

อันดับ 2 ชลบุรี ประกอบด้วย นายณัฐพล ไกรวรรณ์ นายธเนศ จันทรทรง นายนพรัตน์ ทุมคำ นายนิกร รักพวก นายนัฒน์ ว่องประเสริฐ นายประเสริฐ ผ่องผึ้ง นายพักตร์พงษ์ เดชเจริญ นายยุวพงศ์ ภมร นายรังสิโรจน์ สิริสมุทรสาร นายวีระวุฒิ ณ หนองคาย นายสุรสิทธิ์ ฝักบัวเงิน นายอภิสิทธิ์ ชัยชนะ ผู้จัดการทีม นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ผู้ฝึกสอน นายพูนศักดิ์เพิ่มทรัพย์ และ นายสุระ มาตย์วังแสง

ทีมชุดหญิง ไม่มีการแข่งขัน เนื่องจากส่งเพียง 2 ทีม ถือว่าได้สิทธิไปแข่งขันสงขลาเกมส์ในทันทีเลย โดยทีมที่ 1 กทม. ประกอบด้วย น.ส.กนกกาญจน์ ทองเหมาะ น.ส.กรรณิกา อินอ่ำ น.ส.จิราวรรณ หนองนา น.ส.จีราพร แซ้จิ้ว น.ส.ฉัตรยา ชูสุวรรณ น.ส.ชลธิชา มณีศรี น.ส.ณัฐริกา สายวัน น.ส.ณิชกานต์ ไชยประยา น.ส.ปัทมาวรรณ บุญวิเศษ น.ส.มัสยา ดวงศรี น.ส.วรรัตน์ แก้วคูณเมือง น.ส.วสสนา สร้อยระย้า น.ส.วิภาดา ดาโสม ผู้จัดการทีม ณัฐวดี รังสิยานนท์ ผู้ฝึกสอน กฤชญา พุ่มพิน และ ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล

ส่วนทีมที่ 2 ชลบุรี ประกอบด้วย น.ส.จิรนันท์ บุญวิเศษ น.ส.จิรยา สีสวาท น.ส.ชลดา เกษมาลา น.ส.ณัฐธิยา จันทะเวช น.ส.ทิพย์ธิดา พิมรินทร์ น.ส.ธิวาพร เนื่องจำนง น.ส.นิภาภรณ์ สลุบพล น.ส.ปณิดา พลา น.ส.ปริยาภัทร สาโถน น.ส.ศศิวิมล จันทสิทธิ์ น.ส.สุพัตรา เบี้ยทอง น.ส.อภิญญา ทองภู น.ส.อารญา สมพงษ์ศร น.ส.อารียา หอมดี น.ส.อุษา นามแพง

ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ กทม. ประกอบด้วย น.ส.กอบกุล ชินชัยภูมิ น.ส.จิราพร พาลาศรี น.ส.นุจรินทร์ โฉมฉิน น.ส.ปฏิมา แสงวัฒนา น.ส.ปรียานุช โฉมฉิน น.ส.วิภาดา สุขชิต น.ส.อริศรา สุขชิต ผู้จัดการทีมหญิง อมร ศรีสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน ปรีชา โฉมฉิน

สาว กทม. คว้าแชมป์ลอดห่วงสากลหญิง ได้เป็นตัวแทนภาค 1 ไปลุยสงขลาเกมส์ 

อันดับ 2 ชลบุรี ประกอบด้วย น.ส.เกศสินีย์ โปยิ้ม น.ส.จุฑามาศ โตนพรมรัมย์ น.ส.ช่อทิพย์ อินทร์โพธิ์สม น.ส.ดวงกมล วิลัยมาตร์ น.ส.ภาวรินทร์ วงศ์หนองแวง น.ส.ภาวิณี นาจันทร์ทอง น.ส.วิภาดา ปุริสังข์ น.ส.เวธนี ศรแผลง ผู้จัดการทีม ปุญชรัศมี โชติมณีทรัพย์ ผู้ฝึกสอน ธนฤกษ์ สังกะเพศ

ตะกร้อลอดห่วงไทย ชนะเลิศ ได้แก่ ชลบุรี ประกอบด้วย นายโกศล นวลละออง นายคุณากร เกษราธิกุล นายนันทสิทธิ์ พรหมศิลป์ นายปริญญา เจริญสุข นายพงศ์ศักดิ์ แย้มน้อย นายยุทธนา เกิดโพธิ์ชา นายวิศรุต ศรีสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ แสงภักดี นายสิทธิชัย ศิลาถาวรวงษ์ นายอนุรัตน์ โสมนัส ผู้จัดการทีม วิทยา วาจิตดล ผู้ฝึกสอน จรูญ คล้อยสวาสดิ์ ส่วน อันดับ 2 ปทุมธานี

ตะกร้อชายหาดหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ นนทบุรี ประกอบด้วย น.ส.กมลพรรณ จันทร์ขาว น.ส.กวินทรา โกเม น.ส.จิตติมา ใจเฉื่อย น.ส.ณัฐสุดา รอดทอง น.ส.ทัศนี กิ่งนาคม น.ส.นุสรา แก่นมั่น น.ส.ปภาณิน สีหานอก น.ส.ภัทรชาวดี พัฒนมาศ ผู้จัดการทีม พิมพร มากสอน ผู้ฝึกสอน ไตรรงค์ ลิยะรัตน์ ส่วน อันดับ 2 กทม. ด้าน ตะกร้อชายหาดชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ชลบุรี และ อันดับ 2 ปทุมธานี

สำหรับทีมที่ได้เป็นตัวแทนของภาค 1 ก็จะได้สิทธิ์เข้าไปชิงชัยในมหกรรมใหญ่กีฬาแห่งชาติ “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 มิ.ย.2560 ที่ จ.สงขลา ต่อไป

นี่ก็เป็นการโชว์ตัวคนเก่งจากสนามคัดเลือก ก่อนไปต่องานใหญ่ที่แดนใต้ สวย-หล่อยังไงแฟน ๆ ก็ขยายดูครับ.

                                                                                                                                                                                                                           สโมสร อูบคำ