ปิดฉากสนามคัดเลือกแดนอีสานก่อนมุ่งหน้าสู่สงขลาเกมส์

ปิดคอร์ตตะกร้อสนามคัดเลือกจากภาคอีสาน นครราชสีมา คว้าแชมป์ทีมชุดชาย ส่วน สาวร้อยเอ็ด คว้าแชมป์ทีมชุดหญิง ท่ามกลางความประทับใจจากสนามตะกร้อท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม

พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14:40 น.
demo
ทยอยจบลงไปเรื่อย ๆ แล้วขอรับ กับการแข่งขันรอบคัดเลือกของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเพื่อหาตัวแทนในภูมิภาคต่าง ๆ

โดยที่เพิ่งรูดม่านปิดฉากสนามล่าสุดนั้น ก็อยู่ที่ รร.ท่าขอนย่างพิทยาคม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งก็ได้ตัวแทนจากแดนอีสาน เตรียมเข้าไปลุยต่อในศึกมหกรรรมใหญ่กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 มิ.ย.2560 ที่ จ.สงขลา กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนอื่นเรามาดูรายนามนักกีฬาคนเก่งจากสนามคัดเลือกของภาคอีสานกันก่อนครับ

เริ่มจาก ประเภททีมชุดชาย ชนะเลิศ ได้แก่ จ.นครราชสีมา รายชื่อนักกีฬา นายกิติศักดิ์ มงคลธง นายโกสน สมเสาร์ นายจักรพันธ์ ขันทสิกรรม นายไชยนนท์ กอบสันเทียะ นายณัฐวุฒิ บุราญรมณ์ นายพุทธิพงษ์ ภักดี นายยุทธนา ราวกลาง นายยุทธนา หม่อนกระโทก นายลือชัย คะเณเร็ว นายวีรวุฒิ รักเสมอวงศ์ นายศราวุธ แสนขยัน นายอนุรักษ์ บุญดา นายอรรคสิทธิ์ หันประทับ ผู้จัดการทีม นายเกียรติพงษ์ เศลารมย์ ผู้ฝึกสอน นายดำรง ดาราชู นายทนงค์ แก้วห่อทอง

อันดับ 2 จ.ชัยภูมิ รายชื่อนักกีฬา นายชาญชัย สายตรี นายชาญชัย สาริกา นายธงสาร อับไพ นายธิติพันธุ์ จันคณา นายธีรชัย วังขอนสัก นายพงศธร ฤทธิ์ธรรม นายพิเชษฐ์ ดงอามาตย์ นายมงคล ศรีสำราญ นายวรัญญู จันทร์นวล นายสุทธินัย นิลคำ นายสุเมธ สีนอเพีย นายสุริยน กุลพิมล นายสุวิชา ทาลา นายเอกสิทธิ์ นาผม นายสุพรรษา ผลทับทิม ผู้จัดการทีม นายพิทักษ วงแหวน ผู้ฝึกสอน นายธนากร เด๊ดพุดซา

ประเภททีมชุดหญิง อันดับ 1 ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด รายชื่อนักกีฬา น.ส.กาญจนา จันทร์เทพ น.ส.จันทิมา นาเมือง น.ส.เจนจิรา เข็มขำ น.ส.ดวงพร พารา น.ส.ธิดาพร นโนนลาน น.ส.นิตินัดดา แก้วคำไสย์ น.ส.ปริมประภา แก้วคำไสย์ น.ส.ปาลิณี เพ็ชรเสนา น.ส.วชิราภรณ์ นาทันใจ น.ส.ศศิวิภา สงแสง น.ส.สมฤทัย แสวงแก้ว น.ส.สราภรณ์ วิสุทธิรัตน์ น.ส.สุวนันท์ ขวาน้ำคำ น.ส.อทิตยา สุกใส น.ส.อารญา นะวะศรี ผู้จัดการทีม นายรัฐชัย ณ อยุธยา ผู้ฝึกสอน นายสิทธิ์ แก้วคำไสย์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายณัฐพงษ์ เชื้อสระคู

สาวเมืองเกินร้อย คว้าแชมป์ทีมชุดหญิง ได้โควตาไปลุยต่อในสงขลาเกมส์

อันดับ 2 จ.อุบลราชธานี รายชื่อนักกีฬา น.ส.กวินท์นิภา ต่อต้น น.ส.กัญยานี แผงอ่อน น.ส.เกตน์นิภา บุญหาญ น.ส.จิตรา ทองแดง น.ส.ดวงฤทัย คำนาย น.ส.ทิพย์รัตน์ จำเริญทิพย์ น.ส.ธิดา ภูศิริ น.ส.เปรมกมล ภูศรีน้ำ น.ส.รุ่งนภา โคตมณี น.ส.วรรณา นามทอง น.ส.วัลลภา ชาติพิมาย น.ส.วิพาภรณ์ พงษ์สิทธิ์ น.ส.ศิริลักษณ์ แสนโท น.ส.ศิริวิมล กิ่งมั่น น.ส.สินใจ พิมพ์ขารี ผู้จัดการทีม นายธนาวุฒิ แสงชุมภู ผู้ฝึกสอน น.ส.นงลักษณ์ ดาราชู

หลังจากปิดแมตช์แล้ว ทีมงานเราได้มีโอกาสสนทนากับโค้ชทีมแชมป์ในทีมชุดชาย ซึ่ง จ.ส.อ.ทวีป หลักตา ผู้ฝึกสอนนครราชสีมา เล่าว่า ดีใจมากที่นำทีมโคราชมาแข่งแล้วได้เป็นตัวแทนไปลุยแห่งชาติ ซึ่งนักกีฬาชุดนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ดี เพราะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับเตรียมพร้อมไปแข่งตะกร้อกีฬากองทัพบก ที่ จ.ราชบุรี

“ทุกวันนี้เราก็มีการเพิ่มวิธีการฝึกซ้อมใหม่ครับ เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยใหม่ ๆ เพราะหลังจากที่ได้รับทราบข่าวว่าในซีเกมส์ปีนี้ที่มาเลเซียเขาจะจัดตะกร้อ 4 คนไว้ในการแข่งขันเป็นกีฬาสาธิต ก็เชื่อว่าหากมีในซีเกมส์อนาคตก็ไม่แน่ ในกีฬาแห่งชาติบ้านเราก็อาจจะมีจัดขึ้นเช่นกัน เราจึงมีการซ้อมที่หลายวิธีขึ้นมาครับ และในสงขลาเกมส์ถ้าเป็นไปได้นครราชสีมาก็วางเป้าคว้าเหรียญทองครับ” โค้ชวีป กล่าวย้ำ

วันนี้ก็เป็นการนำผลงานของตะกร้อแดนอีสานมาโชว์ตัว และบทสัมภาษณ์ดี ๆ จากโค้ชโคราชครับ.

                                                                                                                                                                                                                                 สโมสร อูบคำ